22 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Dahsyatnya Kelebihan Zikir Ini Terbuka Pintu Ma'rifat dan Ilmu

...

  • Helmi Abu Bakar El-Langkawi
  • 10 January 2018 17:40 WIB

PEMBAHASAN kita selanjutnya, kita akan menguraikan Asmaul Husna ke-19 bernama "Al-'Alim". Para ulama menyebutkan kata ‘Alim terambil dari akar kata “’ilm” yang menurut pakar-pakar bahasa berarti “menjangkau sesuatu seusai dengan keadaannya yang sebenarnya”. 

Bahasa Arab menggunakan semua kata yang tersusun dari huruf-huruf “äin”, “lam”, “mim” dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Perhatikan misalnya kata-kata “alamat” (alamat) yang berarti tanda yang jelas bagi sesuatu atau nama jalan yang mengantar seseorang menuju tujuan yang pasti.

 “Ïlmu” demikian juga halnya, ia diartikan sebagai suatu pengenalan ayang sangat jelas terhadap suatu objek. Allah SWT dinamai “’’Alim” atau “’Alim” karena pengetahuan-Nya yang amat jelas sehingga terungkap baginya hal-hal yang sekecil apapun.

Sedangkan dalam Alquran ditemukan banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan akar kata yang sama dengan Asma’AlHusna yang dibahas ini. Kata “’Alim” dalam Alquran ditemukan sebanyak 166 kali. 

Di samping itu terdapat pula sekian banyak kata “Alim: yang menunjuk kepada Allah SWT, sebagaimana banyak pula yang menunjuk-Nya dengan menggunakan redaksi “A’lam” (Lebih Mengetahui). Banyaknya ayat serta beraneka ragamnya bentuk yang digunakan itu, menunjukkan batap luas dan banyak ilmu Allah SWT.

Diantara ayat Alquran yang menjelaskan zikir tersebut yaitu:

(Ingatlah), ketika istri ‘Imran berkata, “Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di BaitulMaqdis). Oleh karena itu, terimalah (nazar) itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Ali Imran: 35)

Adapun dalam hadits, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,“Di saat kesusahan, Nabi Saw mengucapkan (yang artinya),“Tiada sesembahan yang benar selain Allah Yang Maha Berilmu, Yang Maha Penyabar, tiada sesembahan yang benar selain Allah, Rabb Arsy yang agung, tiada sesembahan yang benar selain Allah, Rabb langit-langit, Rabb bumi, dan Rabb Arsy yang mulia.” ( HR. al-Bukhari).

Kelebihan Zikir Al-'Alim

Zikir banyak kelebihannya, di antaranya:

Pertama, siapa yang berzikir ‘Ya ‘Alim’ sebanyak 100 kali setiap selesai shalat lima waktu, Insya Allah akan mendapat kemakrifatan yang sempurna.

Kedua, siapa saja rutin berzikir  ‘Ya ‘Alim’ berulang kali, Insya Allah akan bersinar hatinya dengan cahaya suci (makrifat), disamping itu juga dibukakan pintu ilmu dan hikmah.

Ketiga, siapa saja yang berzikir ‘Ya ‘Alim’  setiap selesai shlat lima waktu sebanyak 100 kali, Insya Allah akan mendapatkan ilmu makrifat dan kasyaf serta iman yang sempurna.[]

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.