24 January 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Doa Memohon Hikmah

...

  • PORTALSATU
  • 23 October 2017 17:20 WIB

Foto: Ilustrasi. @Istimewa
Foto: Ilustrasi. @Istimewa

ALHAMDULILLAH! Semoga Allah Swt. Yang Maha Terpuji, Yang Maha Memiliki Segala Pujian, menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang senantiasa peka dalam menangkap setiap hikmah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Saw.

Allah Swt berfirman, "Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah." (QS. Al Hadiid [57]: 22)

Saudaraku, tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada kejadian yang kebetulan. Setiap apapun yang terjadi, tiada lain adalah biidznillaah, atas seizin Allah Swt dan pasti selalu ada hikmahnya.

Oleh karena itu, kita harus selalu memohon kepada Allah Swt untuk selalu bisa melihat hikmah di balik setiap kejadian. Karena sesuatu yang kita anggap dan kita rasakan pahit, akan menjadi manis manakala kita berhasil mengetahui dan mendapatkan hikmahnya. Di balik setiap kejadian pasti selalu ada hikmah yang besar, dan itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka.

Kita bisa memohon kepada Allah Swt agar diberikan karunia berupa hati yang peka dalam menangkap setiap hikmah di balik setiap kejadian. Yaitu dengan memanjatkan doa, "Allahummaftahlanaa hikmataka wan shur alaina rahmataka yaa Dzal jalaali wal ikram", artinya,"Duhai Allah, bukakanlah hikmah dari-Mu, dan berilah pertolongan kepada kami dengan rahmat-Mu wahai Dzat Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."

Semakin kita banyak meminta kepada Allah Swt sembari terus kita asah kepekaan hati kita dengan memperbanyak taubat, juga sembari kita menenggelamkan diri dalam sikap yang senantiasa terjaga dari hawa nafsu dan tidak emosional, sungguh Allah Maha Tahu setiap apa yang kita lakukan.

Allah Swt tahu kita berusaha merenung, mencari hikmah dari setiap kejadian. Allah Swt tahu kita bermujahadah membersihkan hati kita. Dan, sangat mudah bagi Allah Swt untuk membukakan pintu hikmah. Betapa besar karunia Allah Swt bagi hamba-Nya yang bisa mencari hikmah dari setiap apapun yang Allah takdirkan.

Mencari hikmah dari setiap kejadian yang terjadi terhadap diri kita itu merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Swt. Karena mencari hikmah adalah bagian dari mengimani takdir Allah Swt.

Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits shahih, "Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, dan apa yang luput darinya tidak akan menimpanya."(HR. Tirmidzi dan Imam Ahmad).

Sahabatku, marilah kita melatih diri untuk segera mencari hikmah dari setiap kejadian. Jangan biarkan hati kita diliputi buruk sangka atau penyakit hati lainnya ketika menghadapi sebuah kejadian. Karena sesungguhnya selalu ada maksud Allah Swt. di balik setiap kejadian. Dan, apapun yang Allah takdirkan atas diri kita pastilah kebaikan. Wallahu alam bishawab.[] (Sumber: KH Abdullah Gymnastiar/smstauhiid/mozaik.inilah.com)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.