24 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

[CERPEN] Panglima

1 Year ago

Seorang Zahra

2 Years ago

Ia terus memaksa diri masuk ke sekolah SD walaupun usianya belum cukup. Akhirnya sang ayah yang kepala sekolah mengizinkannya bersekolah, walaupun masih buang air besar di kelas.

Kota Durka

2 Years ago


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.